Qui Som

ChemMed Tarragona és un clúster industrial, logístic, acadèmic i científic de la química emplaçat a Tarragona.

 

ChemMed Tarragona integra:

 

● UN CENTENAR D’EMPRESES DE TOTES MIDES

Empreses productores i les empreses que els donen servei. La producció abasta Productes Petroquímics, Poliolefines, Plàstics, Productes Químics Orgànics i Productes Industrials, i també Productes Químics d’Especialitat i Química Fina, cosa que representa la clàssica cadena de creació de valor.

● PORT INDUSTRIAL DE PRIMER NIVELL

Assegura la importació de les matèries primeres necessàries i és una via d’exportació dels productes fabricats.

● INFRAESTRUCTURES I SERVEIS MANCOMUNATS

  • Tres Parcs de Bombers mancomunats parcs de bombers d’empresa presents al Polígon Nord, Polígon Sud i al Port. Donen servei al Port i a les empreses dels polígons petroquímics de Tarragona i actuen en cas d’accident o emergència.
  • Dues Plantes de Cicle Combinat, que totalitzen una potència de 820 MW Generen electricitat, vapor, nitrogen, hidrogen, aire comprimit i agua desmineralitzada, que subministren a la resta de les companyies del clúster.
  • Subministrament d’aigua regenerada per a ús industrial, procedent del sistema terciari de depuració d’aigua residual de les plantes de Tarragona i Vila-seca. Una font d’abastiment que podrà arribar als 20 hm3/any.
  • Infraestructura de conducció per canonades (Rack de Dixquímicscomunica directament les factories dels polígons químics entre sí i amb el Port de Tarragona. El tràfic de productes a través de canonades ha permès millorar la competitivitat del sector a Tarragona.
  • Emissari submarí conjunt de totes les empreses, amb control d’emissions mitjançant xarxa de fibra òptica.

● CENTRES PUNTERS EN INVESTIGACIÓ I TECNOLOGIA QUÍMICA

  • Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)
  • Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC)

● ACADÈMIA

  • Campus de Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS)
  • Universitat Rovira i Virgili (URV)
  • Centres de Formació Professional