Objectius i Estratègia

ChemMed  Tarragona – clúster industrial, logístic, acadèmic i científic de la Quimica té l’objectiu de desenvolupar l’atractiu i la competitivitat de la zona per a la indústria, la investigació i la logística de la química:

  • Consolidar el teixit de les infraestructures, instal·lacions productives i portuàries, indústries auxiliars, centres de recerca i nivell de formació

  • Atraure i generar noves inversions  i activitats a l’entorn del clúster

 

Els diferents membres de ChemMed Tarragona: indústria química, associacions professionals, institucions públiques i departaments d’investigació i desenvolupament, abasten una àmplia gamma de capacitats i coneixements que contribueixen a reforçar la competitivitat de l’àrea de Tarragona per a la indústría, l’estudi, la investigació i la logística de la química.

Els desenvolupaments a futur en els camps de catàlisi enfocats a la sostenibilitat i a la salut, i de la química per a la energia suposen també un gran benefici per a la regió.

Les trobades regulars de ChemMed Tarragona ofereixen als participants l’oportunitat d’establir relacions, intercanviar idees i beneficiar-se de les sinèrgies. Les àrees disponibles per a nous desenvolupaments i inversions ofereixen sinèrgies addicionals a través de la seva proximitat a altres companyies químiques, a proveïdors i a clients. Es disposa de terreny per a noves plantes. ChemMed Tarragona ofereix a més un servei integral d’implantació de noves empreses.